{{ getTotalHits() | thousandNumberSeperatorFilter }} resultater Filter
{{group.groupName}}

{{ group.groupName }}

Medlemmer: {{group.memberCount}}
Forside Forum Medlemmer Annoncer {{ group.itemMoreItems }}
1.992 visninger | Oprettet:

svar på alt hvad der kan være galt {{forumTopicSubject}}

her er nesten alt der kan være galt med en 4g maxi eller andet skriv lige hvis du har læst den skal bruge det til en tæstMotoren starter ikke/motoren får ikke benzin!
Problem Løsning
Benzinhanen er lukket: Åben for benzinhanen.
Ingen benzin på tanken: Fyld benzin på.
Benzinslange klemt: Udskift benzinslangen.
Karburatordyserne tilstoppede: Rens hele karburatoren.
Filteret i benzinhanen tilstoppet: Rens filteret & tanken.
Lufthullet i tankdækselet tilstoppet: Rens lufthullet.
Svømmeren har sat sig fast: Løsnes, og renses. Rens også
karburatorens bundkar.
Motoren får for meget benzin.
Motoren druknet: Skru tændrøret ud og tør det omhyggeligt. Drej motoren rundt ved hjælp af kickstarteren for at udlufte forbrændingskammeret.
Svømmeren er utæt: Udskift svømmeren.
Nålen lukker ikke pga. skader eller slid: Udskift nålen.
Tilstoppet/snavset luftfilter: Rens luftfilteret.
Chokeren virker ikke rigtigt: Kontroller chokerspjæld & chokerkabel.
Ingen gnist i tændrøret!
Tændrørskabel beskadiget eller løstsiddende: Prøv at fastskrue kablet - ved beskadiget kabel = udskiftning.
Fejl i tændspole eller kondensator: Afprøv og udskift hvis nødvendigt.
Platiner brændte eller olierede: Rens platiner og kontroller platinafstanden.
Tændrøret tilsodet eller olieret: Rens tændrøret og kontroller elektrodeafstanden samt varmetallet.
Dårlig forbindelse mellem tændrør & hætte: Skift tændkabel og/eller tændrørshætte.
Overgang pga. knækket kabel eller fugt: Skift gummikappe på tændrørshætten eller udskift tændkabel.
Fejl i stopknappen: Udskift kontakten.
Kortslutningsledning beskadiget: Isoler eller udskift ledningen.
Not eller notgang er beskadiget, så
svinghjulet har drejet sig på krumtapakselen: Afmonter svinghjulet og udskift noten, evt. må både svinghjul og krumtap udskiftes.
Andre fejlmuligheder.
Dekompressionsventil forkert indstillet: Juster til korrekt indstilling.
Kontroller at dekompressionsventilen er tæt.
Stempelring/ene knækket: Monter nye ringe, evt. nyt stempel.
Løstsiddende tændrør: Fastskrues igen.
Stærkt slid i cylinder & stempel: Få cylinder ophohnet & skift stempel i bedste fald.
Ellers skal både stempel og cylinder udskiftes.
Stempel har revet cylindervæggen: Poler stempel og cylinder.
Udskift hvis nødvendigt.
Toppakning utæt: Udskift toppakningen. Kontroller om topstykket er plant - ellers skiftes topstykket også ud.
Motoren tager falsk luft ind: Kontroller de forskellige pakninger. Udskift hvis nødvendig.
Vand i karburatoren: Rens karburator.
Karburatoren sidder løst: Fastspænd karburatoren.
Motoren er vanskelig at starte når den er varm!
Defekt tændspole og/eller kondensator: Afprøv delene. Udskift hvis nødvendigt.
Svømmeren utæt, eller har sat sig fast: Udskift svømmeren eller kontroller
at svømmernålen ikke er beskadiget og at svømmerhusets bund er rent.
Karburator forkert indstillet: Juster karburatoren til det aktuelle behov.
Motoren går ikke godt eller går i stå!
Motoren er utæt og suger falsk luft ind: Kontroller pakningerne. Udskift hvis nødvendigt.
Løstsiddende tændrør: Fastspænd tændrøret.
Benzinslange tilstoppet: Rengør slangen, filter & benzinhanen.
Hoveddysen tilstoppet: Rens hele karburatoren.
Tændrørskablet sidder løst eller er beskadiget: Fastspænd kablet, eller udskift det.
Tændrørets elektroder tilsodede eller brændte: Rens eller udskift tændrøret.
Tændrørets isolator revnet: Udskift tændrøret.
Forkert tændingsindstilling: Juster tændingen.
Platinerne olierede eller brændte: Rens og fil kontaktfladerne hvis muligt.
Slut med at indstille platinafstand.
Luftfilter tilstoppet: Rens luftfiltret.
Strålespids forkert indstillet: Indstilles under kørsel med fuld gas.
For stor eller lille hoveddyse: Skift til korrekt størrelse.
Svømmernålen sætter sig fast: Udskift svømmernålen. Kontroller nålens sæde.
Gasspjældet er slidt: Skift gasspjældet ud, kontroller slitagen i resten af karburatoren. Udskift hvis nødvendigt karburatoren.
Stemplet har revet i cylindervæggen: Poler stempel & cylinder.
Udskift evt. hvis nødvendigt.
Tændspole defekt: Udskift tændspole.
Kondensator: Udskift kondensator.
Motoren trækker dårligt!
Motoren er tilsodet indvendig: Rens motoren. Især udstødningssystem + udst. kanalen.
Motoren suger falsk luft ind: Kontroller pakningerne ved cylinderen. Kontroller endvidere
at alle bolte er spændt helt til.
Luftfilter tilstoppet: Rens luftfiltret.
Benzinshanen tilstoppet: Rens benzinslangen, benzinfiltret og benzinhanen.
Karburator tilstoppet: Adskild & rens karburatoren.
Stempelringene er brændt fast i deres riller: Løsn ringene og rens rillerne for sod/koksrester. Monter evt. nye stempelringe.
Fejl i tændingssystemet: Kontroller platiner, tændspole &
kondensator.
Tændrør har for lavt varmetal: Skift til korrekt eller nærmeste
højere varmetal.
Lufthullet i tankdæksel tilstoppet: Rens hullet.
Motoren bliver for varm!
Snavs imellem køleribberne: Rens cylinder & topstykket udenpå.
For lille dyse: Skift til korrekt størrelse.
For sent tændingstidspunkt: Indstil tændingen.
Tilstoppet udstødningssystem: Rens udstødningssystemet.
Tændrør med for lavt varmetal: Skift til korrekt, eller nærmeste højere varmetal.
Forkert olie eller forkert blandingsprocent: Tøm tanken, og fyld op med rigtig oliekvalitet og blandingprocent.
Motoren går i 4takt!
For stor dyse: Skift til mindre dysestørrelse.
Hul i svømmeren: Udskift svømmer.
Svømmernål eller dens sæde beskadiget: Udskift svømmernål og/eller sæde.
Defekt tændrør: Udskift tændrøret.
Forkert tændingsindstilling: Juster platinafstanden og tændingstidspunktet.
Tilsodet udst. kanal, udst. rør og lyddæmper: Sodrens motor og udst. system.
Forkert karburator indstilling: Juster karburator indstilling med varm motor.
Motoren løber løbsk!
Gasspjældet har sat sig fast: Udskift gasspjældet eller poler
forsigtigt med fint sandpapir.
Koblingen glider: Juster koblingen, udskift evt. lameller og trykfjedre.
Gaskablet strammet for hårdt: Løsnes og justeres korrekt.
Forkert karburator indstilling: Juster til korrekt indstilling.
Karburatoren sidder løst: Fastspænd karburator.
Motoren slår tilbage (karburator knald)!
For sen tænding: Kontroller tændingstidspunktet
og juster til korrekt tidspunkt.
Stempelringe fastbrændt i rillerne: Løsn stempelringene og rens rillerne. Monter evt. nye stempelringe.
Forkert platinafstand: Kontroller og indstil platinafstanden.
Afbryderarm går trægt: Udskift eller poler med fint sandpapir.
Motor får for lidt benzin: Kontroller dyserne, rens evt. karburatoren.
Karburatoren sidder løst: Spænd karburator fast. Udskift evt. karburator pakning.
Tændrøret har for lavt varmetal: Skift til korrekt varmetal eller nærmeste højere.
Motoren suger falsk luft ind: Kontroller pakninger ved cylinderen samt krumtapshuset.
Tændrørskabel løst eller dårligt isoleret: Sæt kablet fast, eller udskift det.
Tændrørets gnistgab bøjet/defekt: Rens tændrøret først. Kontroller elektrodeafstanden og olieblandingprocenten.
Defekt kondensator/gnister mellem platiner: Udskift kondensatoren.
For højt benzinforbrug!
Utæt karburator: Rens karburatoren og udskift evt. svømmeren.
For stor dyse: Skift til korrekt størrelse.
Tilsodet udstødningssystem: Rens udst. kanal, forrør samt lyddæmperen.
Forkert karburator indstilling: Justeres med varm motor.
Utætte pakninger ved topstykke & cylinderfod: Udskift pakningerne.
Luftfilter tilstoppet: Rens luftfilteret.
Chokeren har sat sig fast i lukket stilling: Løsnes og justeres.
Motoren banker!
Glødetænding eller tilsodede kanaler i cyl.: Sodrens motoren, udskift evt. tændrøret til nærmeste højere varmetal.
Forkert tændingsindstilling: Juster tændingen. Prøv at lade ankerplade stå i midterstilling.
For mager benzinblanding: Justeres med varm motor.
Skidt mellem køleribberne: Rens cylinder + topstykkes køleribber.

Kraftig slitage på stempelpind eller
stempelpindsleje: Udskift de slidte dele.
Slidt plejlstangsleje: Udskiftes hos fagmand.
Slidt cylinder & stempel: Udskiftes med nyt.
Motoren vil sætte sig!
Forkert brændstofblanding: Skift til korrekt blandingsprocent.
Stempelringene brænder fast: Løsn stempelringene, rens rillerne. Skift evt. ud med nye stempelringe.
Tændrøret sidder løst: Spænd det fast.
Forkert karburator indstilling: Justeres med varm motor.
Tændrør med for lavt varmetal: Udskift til korrekt varmetal, eller
nærmeste højere.
Udstødningskanal eller udst. system tilsodet: Rens udst. kanal, forrør samt lyddæmper.
Motoren kan ikke komme op i højere omdrejninger!
Platinarm river på sin aksel: Poler akslen med fint sandpapir.
For tidlig tænding: Juster tændingen.
Udst. kanal & udst.system tilsodet. Rens udstødningskanalen, forrøret
samt lyddæmperen.
Forkert karburator indstilling: Justeres med varm motor.
Luftfilter tilstoppet: Rens luftfilteret.
Motoren kan ikke gå i tomgang!
Tomgangsskruen stillet forkert: Indstilles til korrekt position.
Karburatoren sidder løst: Spænd den fast.
Motoren suger falsk luft: Kontroller pakninger og tætningsringe.
Tændrør slidt: Juster elektrodeafstanden eller skift
tændrøret ud.
Gasspjældet slidt: Udskiftes.
Karburator svømmer over: Kontroller svømmer, svømmernål
og sæde. Udskift dele hvis nødvendigt.
Motor holder pludseligt op med at gå!
Ingen benzin på tanken: Påfyld benzin.
Tændrør sætter stift: Renses og udmåles med bladsøger.
Tændkablet er sprunget af: Sæt det på igen.
Vand i svinghjulsmagneten: Aftør magneten & platinkontakterne.
Snavs i benzinslange og filter: Rens benzinslange & filter.
Defekt kondensator: Udskift kondensator.
Defekt tændspole: Udskift tændspolen.
Utæt toppakning: Udskift toppakningen, tjeck at topstykket er plant.
Fejl på stopknap eller ledning: Reparer eller udskift dette.
Svinghjulet sidder løst på krumtap: Skift not, ved større skade: Udskift
både svinghjul & krumtap.
Koblingen “glider” !
For lidt slip i koblingsgrebet: Justeres til korrekt indstilling.
Forkert gearolie: Skift til rigtige gearolie-type
Slidte lameller: Udskift lamellerne.
For små eller slidte fjedre: Udskiftes med nye.
Koblingsarmen ved motor har for lille frigang: Juster til større frigang.
Koblingen kobler ikke ud!
For stor frigang i koblingsgreb: Justeres til korrekt indstilling.
Forkert gearolie: Skift til rigtige gearolie-type
Koblingsarmen ved motor har for stor frigang: Justeres til korrekt frigang.
Gearene går ikke som de skal!
Forkert gearolie: Udskift til rigtige gearolie-type.
Defekt/knækket aksel i gearkasse: Udskiftes.
Manglende tænder på enkelte gearhjul: Udskiftes.
Gearmekanisme fejlindstillet: Juster til korrekt indstilling.
Lysanlæget virker ikke!
Intet lys i enkelt lygte: Kontroller pæren med et batteri.
Pæren sidder løst: Kontroller fatningen, fastmonter pæren.
Dårlig kontakt imellem pærens poler og fatning: Poleres efter med fint sandpapir.
Evt. laves et nyt lag med loddetin.
Brud på ledning: Isoler eller udskift ledningen.
Fejl i omskifteren: Kontroller ledningsforbindelserne.
Dårlig stelforbindelse i lygtehuset: Rens for oxyd dannelser og kontroller stelforbindelsen igen.
Dårlige bremsere!
Slidte bremsebelægninger: Udskift bremsebelægninger.
Olierede bremsebelægninger: Rens dem i benzin, er dette ikke nok så udskift bremsebelægningerne.
Bremsenøglen slidt: Udskift bremsenøglen.
Bremsenøgle rustet fast: Løsn og smør med lidt olie.

Denne tekstfil er skrevet af holdet bag den vilde knallertpage.
Håber det giver lidt hjælp når i står og mangler dette
Kommentarer på:  svar på alt hvad der kan være galt
Kommentér på:
svar på alt hvad der kan være galt

x